تبلیغات
khorsand - حتما بخونید خیلی جالبه3


khorsand

همیشه یک دونه رو دوست داشته باشیم ولی مــــــــــردونه.....

لباس مناسب زنان و مردان
با اندام های مختلف

زنان قد بلند
1- از كمر بند پهن استفاده كنید.
2-
از دامن خیلی كوتاه و خیلی بلند پرهیز كنید.
3-
بهتر است پیراهن خود را داخل شلوار و دامن تو بگزارید تا خط عمودی كمرتان نمایانتر گردد.
4-
لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.
5-
دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.
6-
لباسهای سر تا پا یكرنگ نپوشید.
7-
از گردنبند و گوشواره كوچك استفاده نكنید.
8-
كیف دستی كوچك حمل نكنید.
9-
شلوار راسته بپوشید.
10-
تاپ نپوشید.
11-
كفش پاشنه بلند نپوشید و از كفش اندكی لژ دار استفاده كنید.

زنان قد كوتاه و ریز نقش
1- لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.
2-
از لباس های رنگارنگ، ملزومات بزرگ و شلوار دمپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده كنید.
3-
دامن كوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.
4-
لباس های یكرنگ و شلوار راسته و لباس تنگ و ملزومات كوچك استفاده كنید.
5-
خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را كشیده تر میكنند.
6-
كفش كمی نوك تیز بپوشید.
7-
كفش پاشنه بلند بپوشید.
8-
از كمر بند باریك استفاده كنید.

زنان چاق
1- لباسهای یكدست یكرنگ بپوشید.
2-
از كت و ژاكت بلند با دكمه های باز استفاده كنید.
3-
از روسری شالی استفاده كنید.
4-
گردنبند دراز شما را لاغر تر میكند.
5-
كفش پاشنه بلند بپوشید.
6-
لباس یقه هفت و قلبی شكل، گردن را كشیده تر میكند.
7-
ژاكت بلند بدون اپل بپوشید.
8-
لباسهای تیره رنگ بپوشید.


مردان قد بلند
1- لباسهای یكدست یكرنگ نپوشید.
2-
لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.
3-
كت و شلوار با خطوط راه راه با خطوط عمودی و كراوات باریك و ژاكت كه طولش تا روی كمر است نپوشید.

مردان قد كوتاه
1-
كفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمیكنند.
2-
شلوار پاچه كوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.
3-
لباس آستین دار به تن كنید.
4-
از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته استفاده كنید.

مردان لاغر
1-
كراوات باریك و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.
2-
لباسهای براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.
3-
كت و شلوار اپل دار بپوشید.
4-
شلوار بگی بپوشید.
5-
پلوور حجیم و یقه اسكی بپوشید.

مردان چاق
1-
ژاكت اپل دار نپوشید.
2-
كراوات زرق و برق دار نزنید.
3-
دكمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.
4-
ساعت باریك به دست نكنید.
5-
پلوور حجیم و یقه اسكی نپوشید.
6-
بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.
7-
شلوار تنگ نپوشید.
8-
لباس با خطوط عمودی استفاده كنید.
9-
از لباسهای تیره رنگ استفاده كنید.

مردان شكم بزرگ
1-
جلیقه و یا هر چیزی كه روی شكم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.
2-
شلوار را روی شكم خود نیاورید.
3-
لباسهای براق و یا روشن نپوشید.
4-
لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.
5-
ژاكت و شلوار یكرنگ بپوشید

 قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت